16.8 C
Hong Kong
2021年 01月 24日 星期日
首頁 標籤 Ronald

專題: Ronald

【唔知係唔係】疑未當護旗手出事!鄭中基廣州個唱兩度被延期...

香港歌手鄭中基(Ronald)的巡迴個唱已在馬來西亞雲頂、新加坡、澳門及美國等地演出,原定於今年8月17日便會回到廣州繼續,但是主辦單位遲遲未批出期檔,又稱考慮到天氣及技術問題而被...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!