30.1 C
Hong Kong
2021年 06月 20日 星期日
首頁 標籤 黃智雯

專題: 黃智雯

胡說八道會齊變「大肚婆」 胡杏兒:現實可以有這樣的情景出...

一班好姊妹最想做到的其中一件事,都莫過於一同懷孕,互相見證大家做媽媽的一刻。而相信「胡說八道會」的胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、黃智雯、李施嬅同姚子羚都有同樣的想法。話說六位好姊妹最近前...

「胡說八道會」拋開形象亂舞 胡杏兒大住肚舞照跳

「胡說八道會」的胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、黃智雯、姚子羚同李施嬅感情極好,更被無綫睇中邀她們拍節目,最近她們就前往澳洲拍攝特輯,面對如此美麗的風景,加埋一班好姊妹齊人,當然要不停影相...

「影」后胡定欣出巡 幫姊妹影相靚到似寫真

「胡說八道會」的胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、黃智雯、姚子羚同李施嬅感情極好,更被無綫睇中邀她們前往澳洲拍攝特輯,讓她們可以寓工作於娛樂! 定欣做「影」后 面對澳洲的靚景...

姊妹情深 黃智雯化身洗頭妹服侍胡蓓蔚

藝人胡蓓蔚(豹嫂)日前與胡定欣去High Tea兼影靚相,不過她就在社交網「投訴」定欣說:「#又搵我做司機 #又逼我襯衫」不過豹嫂上次畀人老點做阿四,今次就輪到佢點番人! 黃智雯...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!