30.5 C
Hong Kong
2020年 05月 26日 星期二
首頁 標籤 星級校花

專題: 星級校花

【星級校花】林愷鈴考入港大建築系 HKU畢業靚女名人仲有...

被譽為「最靚星二代」嘅龔慈恩18歲女兒林愷鈴,以國際預科文憑(IB)41分嘅佳績(滿分為45分),考入香港大學建築系。其實歷年都有唔少靚女名人於港大畢業,以下呢啲娛樂圏名人,都...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!