20 C
Hong Kong
2020年 02月 25日 星期二
首頁 標籤 嫁豪門女星

專題: 嫁豪門女星

【嫁到這世界邊端女星】張鳳妮回港賀壽 大馬豪門闊太生活曝...

87年港姐「最受佳麗歡迎獎」得主張鳯妮,都係一位「嫁到這世界邊端女星」。自從佢1998年嫁咗畀馬來西亞富商傅仰之後,就開始喺吉隆坡定居,過住少奶奶生活,並退出香港娛樂團。最近,...

嫁豪門女星何艷娟李美慧黃婉佩鬥晒幸福

昔日港姐李美慧、陳凱琳、何艷娟都在今年收穫幸福婚姻,佢們亦嫁得好有體面。只不過,幾位港姐似乎都選擇咗與自己年紀相差20年以上嘅「穩重型」男士,嫁入豪門做闊太! 何艷娟法國...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!