Anson Lo為新歌嚴寒拍MV 密集喪跳舞攰到嘔

人氣男子組合MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆推出本年度首支跳唱快歌《EGO》,歌曲意旨在現今科技發達情況下,遇上網絡欺凌及語言攻擊時,不要輕易放棄及灰心,鼓勵人與人之間要互相尊重及諒解。為配合歌曲主題,新歌MV滲入科幻及暗黑元素,Anson Lo日前在攝氏10度的低溫下,冒寒到屯門拍攝MV,期間他不僅以單薄襯衣上陣,還要坐電椅,不過最令Anson Lo辛苦,莫過於密集式的勁舞,難怪他表示在排練時曾經跳到嘔。

Anson Lo繼去年在《一所懸命》、《Burn Out》等熱爆歌曲中展現「舞者」風範後,本年度推出的第一首新歌《EGO》亦不例外,日前Anson Lo為新歌拍攝MV,期間又跳又唱拍足16小時,雖然Anson Lo未有言倦,但他卻表示今次舞步是入行以來最辛苦的一次:「在舞步上,可能我跟排舞導師傾嘅時候,透露過想要一隻密集式同超大動作的舞蹈,有一種盡量唔好停頓嘅感覺,老師真係排咗隻同我講法一樣嘅舞。哈哈,雖然我有少少後悔,但今次係一個好嘗試,平時上到舞台,可能要兼顧好多嘢,所以舞蹈上減弱少少,今次呢隻舞可以話係All in,毫無保留咁跳畀大家睇。」

為了今次舞步,Anson Lo事前排足四日,在排舞期間更試過跳到嘔,他說:「排舞去到中段時,有種負苛唔到嘅感覺,有一、兩次仲排舞排到嘔,一氣呵成跳晒成隻舞,感覺好似跑馬拉松後好氣喘、完全唔想講嘢嘅狀態,所以今次隻舞係好好訓練體能或減肥嘅方法。」

其實今次除了跳舞,Anson Lo還要冒寒上陣,拍攝MV當日正值嚴寒,只有攝氏10度,問到如何禦寒,Anson Lo說:「本身唔係好怕凍,比起我身邊朋友,我係最耐寒嗰個,但今次拍MV真係好凍,其中一幕我仲要淨係着住件黑色恤衫,完全冇打底,望到周圍工作人員都着住羽絨,對比自己感覺好凍。」

Anson Lo
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟