C AllStar相隔三年多再合體 興奮拍新歌MV最後不敵睡魔

組合C AllStar於2021年重新集合,剛合體推出新歌《集合吧!地球保衛隊》,由於MV選在偏遠郊區拍攝,是以四位成員梁釗峰(釗峰)

梁釗峰(左)攰到瞓咗覺,被On仔偷影。

On仔)SoulJase何建曦)DJ King吳崇銘與攝製隊在凌晨五時便已集合出發,不過因為很久沒有一起拍攝MV所以大家都十分興奮,只是到了現場後大家都難忍睡魔,紛紛找地方小休,唯獨DJ King拿出手提電腦忙著製造電音。由於現場實際是一個農場,所以四子午餐時都率先品嚐現場新鮮蔬菜,釗峰及On更拍攪笑食菜片段放在社交平台。

梁釗峰(左)攰到瞓咗覺,被On仔偷影。

其實休團三年多的C AllStar四子去年曾想過藉成團十周年重組,但當時各自有工作要忙,所以現在是最好時機。釗峰說:「自2017年十月紅館演唱會後正式休團,至今三年有多,經歷咗過去一年,今日不知明日事的感覺尤為強烈,就像歌名一樣,而家為信念再集合。」On仔説:「大家都單飛一段時間,休團結束代表我哋而家開始做新歌,咁大家記得留意我哋之後密密做嘅新歌。」

SoulJase説:「填詞人梁柏堅寫呢首歌嘅時候,靈感係來自達明一派1990年作品《十個救火的少年》,果啲少年因為某啲原因離開咗,如今因為某啲原因大家又集合啦。今日,佢哋都歸隊了,組成咗地球保衛隊。」

釗峰指出今次MV合作班底很有親切感,導演就是曾為他拍過兩首歌《笑哈哈先⽣》、《佚名》MV的張傑邦,他說:「我喺 MV 入面係做一個斬柴佬,On仔演染布師,SoulJase 演農夫,DJ King就演一個住喺客貨車嘅司機。」

MV 四子收到隨身攜帶的「傳呼機」呼喚後集合,然後原來另有十位少年少女也一同被召喚,代表由舊帶新傳承下去,呼應著歌詞「長命火就長命救,人在志在人就夠」,人齊了集合一起行下去。

四子再度集結
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟