【bensir】歐陽偉豪博士辦網課 自我標榜教得快

在疫情之下,中大中文系前高級講師歐陽偉豪博士開設舉辦網課、讀書會,標榜「教得快」。

歐陽偉豪博士稱:「疫情停課zoom期間,我個朋友解課書畀佢女聽,15分鐘搞掂;平時喺課要教3堂。延伸去諗,喺屋企用zoom上啲吸收知識嘅科目,對勤力醒目嘅學生會更有效更直接,對懶惰要有上堂氣氛less motivated 的學生會更差,好壞會更兩極化。再睇番bensir網上讀書會,一個月讀12篇文,如果喺學校上起碼要三四個月哩」

然而,「教得快」並不代表「學得也快」,而且緊縮的中文科網課即是表示犧牲了其他學科的學習時間。

 

【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟