JW孖男友全黑行山 野生捕獲發哥興奮自拍

近年不少港人喜歡上行山,行山除了能到郊野吸收新鮮空氣看靚景,以及强身健體外,另一個樂趣就是野生捕捉發哥周潤發兼和他自拍打卡。最近又有幸運兒成功野生捕獲發哥,佢就係王灝兒(JW)喇!JW昨日與男友葉韋彤(Tarzan)及張艾嘉兒子王令塵相約行山,結果成功捕獲發哥,一班人即刻興奮和發哥自拍,十足十小粉絲,而且一行人和發哥一樣穿上了黑色衫,認真有緣。JW其後在ig分享合照,更興奮表示:「發哥真係好好人呀!好鍾意好鍾意佢呀!咁早一齊行山乜都抵呀!」

王灝兒ig圖片
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟