C君搵「好命人」上頭 原來係個小童?

組合農夫成員鄭詩君(C君)今日迎娶拍拖五年的香港電台DJ女友黃天頤,二人昨晚齊齊「上頭」,但C君不是搵家人幫手,反而搵好友兼音樂監製周錫漢的兒子幫忙上頭。

C君搵了音樂監製周錫漢的兒子幫他上頭。(C君IG圖片)

C君上載照片並留言說:「聽聞上頭要搵個「好命人」幫手,圖中嘅小朋友係我老友大監製周生個公子,蘇師傅口中將會有80年大運嘅人,行運行到九十幾,行80年運都相信係我認識最好命嘅人,有佢幫我上頭,呢次掂喇師傅!」

至於黃天頤就找母親幫她「上頭」,她留言說:「上頭要搵好命人,C叔有行八十年大運嘅小周,我都有閨蜜媽媽,秋嬸四個仔女全部都有兒有女,多謝你將福氣帶俾(畀)我!」

黃天頤有母親幫她上頭。(黃天頤IG圖片)
上完頭,阿媽緊係要畀封大利是囡囡啦!(黃天頤IG圖片)

——————————
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 ?手機APP!玩遊戲
?送你《崇光百貨》現金券
?送你《鴻福堂》現金券
?送你《百佳》現金券
?送你德國手工啤
??一玩即知中咩獎!?
——————————

【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟