HMV清盤或致張繼聰失業 謝安琪:好唏噓

HMV數碼中國(8078) 附屬公司HMV零售近日自願清盤,遣散70名全職員工,估計仍有超過4000萬未償還的欠債,包括員工欠薪。有傳蕭定一旗下的HMV數碼中國集團藝人或因此失業,其中包括張繼聰。謝安琪(Kay)18日出席活動接受訪問,表示自己作為唱片業一份子,對HMV清盤感到好欷歔。問到老公有否受清盤事件影響,阿Kay表示:「以我所知佢係電影部分,唔直接有關連,但詳情都要問番佢。」

任賢齊我哋差啲被人淘汰

近日推出新碟的Kay坦言:「唱片業艱難已經唔係今時今日,所以仍然好努力去做音樂,同創作係值得尊敬,希望做一啲嘢,令到本地樂迷能夠再支持唱片。」

同場的任賢齊指潮流轉變、工業革命變化,「我哋歌手都差啲被人淘汰,好多人問我係咪出新歌,我都問你有買咩?山不轉路轉,路不轉人轉,要調整。」

張智霖與公司共渡時艱

尚有幾個月才約滿蕭定一公司的張智霖,接受體訪問時表示:「公司最近發生嘅事,多少係令我有啲擔心,不過我相信公司係有能力應付嘅!」他又指會與公司共渡時艱,被問到有沒有被拖欠薪金,他就表示不回應私人事務。

HMV清盤或致旗下藝人張繼聰失業。(網上圖片)
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟