DSE考生口試奇遇 結成「黃氏四兄弟」

中學文憑試中國語文科口試部分開考,部分考生在網上分享考試後的心得,其中一道題目惹關注:「以下哪一個地鐵站名稱,更能夠呈現香港特色?試討論並達成共識」,可選答案包括旺角、黃大仙,以及迪士尼。

(考評局圖)

事緣有應屆考生在於Facebook專頁「名校Secrets」發帖文,指出自己跟其他三名考生在第一輪發言中,對3個港鐵站名稱各有支持,論點包括「旺角好旺」、「迪迪尼係英文字音讀過嚟所以象徵香港中西文化都有」、「黃大仙=香港人迷信」。只有一人(E同學)未有發言。

事主形容大家對這場口試「自暴自棄」,支持黃大仙站的B同學游說大家時,更拋出百家姓,以自己姓黃,祖父輩亦姓黃等,提到不少香港人姓黃,故此同樣姓黃的黃大仙,較能代表香港。

A、C、D同學聽後,為了趨向共識,紛紛「轉軚」,表示自己其實也姓黃,身邊很多人亦如是:「例如文具店嘅黃嫂啦、小食店嘅黃叔啦、樓上嘅老王。」、「旺角,只係一個角。但喺香港,姓黃嘅人就散佈喺每個角落。」、「炎黃子孫有個黃字,黃大仙都有個黃字。相反,迪士尼呢個名象徵住嗰隻老鼠嘅樂園……」

黃大仙站(網絡圖片)
旺角站(網絡圖片)
迪士尼站(網絡圖片)

不過,此時一直未開口的E同學語出驚人:「唔好意思!正如霍金唔係姓霍、諾貝爾唔係姓諾呢個道理一樣,我諗黃大仙都唔係姓黃!黃大仙三個字係地方名!冇地方姓呢樣野!」此時計時器響起,討論結束。

部分網民質疑題目難度太高,需要對香港地名由來有一定認知,另有人形容:「我都突然醒起,原來自己都係姓黃嘅人係乜玩法」。此外有網民指出,黃大仙事實上是姓黃。

「4個偽黃同學+1個真黃同學」

帖文引來迴響後,自稱是同組應考的另一名考生也向專頁發帖。他表示,當日離開試場後,E同學詢問他們當中是否真的有人姓黃,四人異口同聲否認,E同學「講左句粗口之後就急急步走左」。發帖者又憶述,考試前派分紙,職員曾多次稱呼E同學為「黃同學」,推斷對方確實姓黃,「即係5個人入面,原來有4個偽黃同學+1個真黃同學」。

發帖者表示,在 E同學離開後,「剩低我地四個男仔,結果笑下笑下,又傾下傾下,發現原來大家幾啱傾,先決定交換電話」,更開設一個名為「黃氏四兄弟」的Whatsapp群組,並附上截圖。

分享:
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟