【Do姐有問題】曾留學韓國4年 K小姐葉韋彤化身韓國通

葉韋彤(Instagram圖片)

由鄭裕玲及農夫主持的《Do姐有問題》第二輯日前正式播出,並請來一班問題專員飛到外地搜羅有趣的題目。而在韓國方面,除了有2016年香港小姐季軍陳雅思外,還有作為韓國通的K小姐葉韋彤(Krystal)擔任問題專員。

多才多藝

Krystal曾於韓國東國大學留學4年,回流香港後於無綫娛樂新聞台擔任外景採訪記者,同時亦在Big Big Channel中做KOL開Live,又為TVB周刊寫專欄。在去年年底,她還主持介紹南韓的J2節目《K小姐懶人包》,可謂一個韓國通!

其實由熟悉當地的人去介紹一個國家,節目的內容及效果往往更受觀眾的歡迎,好似日本通周奕瑋主持的《周遊東京》就好評如潮,既然Krystal對韓國有深入了解,並且已有過主持經驗,何不讓她一試在翡翠台主持如《周遊東京》的節目,可能會帶來意想不到的迴響呢!

葉韋彤曾經喺韓國留學4年(Instagram圖片)
葉韋彤曾訪問過唔少韓星(Instagram圖片)
葉韋彤(Instagram圖片)
【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟