Bob嫂收到驚喜表現冷靜 林盛斌:好似完全冇乜反應咁嘅!

藝人林盛斌(Bob)出晒名錫老婆同小朋友,努力賺錢之餘還不時為家人送上驚喜,適逢老婆Pearl生日,阿Bob見到老婆湊小朋友咁辛苦,都特意再送上驚喜多謝老婆!

林盛斌為老婆送上驚喜(影片截圖)

送禮物畀老婆冇反應

阿Bob昨日(8號)在社交網上傳影片,片中見到他聯同三個女兒一同去送禮物給Pearl,並指使三個女兒衝到抱住囝囝林道申(Jaye)坐在客廳的Pearl面前,不過Pearl對於女兒突如其來的出現都沒有太大的反應,其後女兒們在Pearl面前拆禮物,拿出一部最新型號的智能手機給她,然而Pearl收到禮物時表現亦極其冷靜,僅「嘩」了幾聲,連阿Bob都不禁直言:「好似完全冇乜反應咁嘅!」至於Pearl都有逐一親吻女兒以表謝意,唯獨出錢買禮物的阿Bob冇份,搞到他都「投訴」話:「完全冇錫我呀!完全唔關我事呀!」非常搞笑!

Bob嫂收到禮物好冷靜(影片截圖)
Bob嫂都逐一錫女兒(影片截圖)
好幸福呀!(影片截圖)
分享: